Више опција претраживања
Ми смо у потрази за више од 100 продавница за твоја најбоља понуда - молим те Чекај…
- Трошкове транспорта за Србија (измените да DEU)
Креирајте почетне

N N N N N-упоредите сваку понуду

9788621515011 - Borislav Radosavljevic: N             N       N N N - Књига
1
Borislav Radosavljevic (?):

N N N N N (?)

ISBN: 9788621515011 (?) или 8621515016, непознат језик, Нови

plus odprema, Sofort per Download lieferbar
Од продавца/антикваријата
N N N N N, Ideja o osnivanju Festivala Dani komedije rodila se, verujem, spontano posle brojnih manifestacija odrA anih povodom proslave A est vekova od prvog pismenog pomena imena Jagodine u okviru kojih je glavna zvezda bio komiA ar Miodrag PetroviA A kalja. Popularni JovanA a iz filmaPut oko svetabio je na vrhuncu popularnosti i u Jagodini je doA ekan kao idol. Ta A injenica je svakako pokrenula misao da je veliki NuA iA zauvek obeleA io Jagodinu ovim likom, da je preko njega ona izaA la iz uA male provincijske anonimnosti, i da zato treba na svaki naA in da ga neguje i podrA ava, a preko njega i komediju uopA te.U to vreme bio sam urednik za kulturu u listuNovi puti pisao o svim dogaA ajima vezanim za poA etke Dana komedije. Godine 1973. prvi put sam o svim predstavama napisao kraA i prikaz i to objavio uNovom putukao dodatak izveA taju o odrA avanju Festivala. Nameravao sam da to A inim svake godine, ali sam imao prilike da to ponovim joA samo sledeA e, 1974, jer sam posle toga na dugi niz godina bio sklonjen iz novinarstva i sa Festivala. U novinarstvo sam se vratilo posle pet godina, a na Festival, kao izveA taA , posle punih deset.ZaA to sam sa Festivala bio sklonjen pet godina duA e, za to postoje bar dva razloga. Komedija je po prirodi stvari uvek imala i jednu satiriA nu notu koja se, kako god okreneA , svodila na A aoke upuA ene savremenom, aktuelnom trenutku. Tako je festivalska dvorana A esto bivala, sred sveopA teg A utanja, jedna slobodna i glasna priA aonica iz koje su na sve strane vrcale duhovite opaske na razne gluposti politiA ara i moA nika. Mnogi od njih sedeli su u prvom redu i smejali se kiselo praveA i se da se to ne odnosi na njih. Zato su ti moA nici imali A izofren odnos prema Festivalu: A eleli su da on bude dobar i uspeA an, da se igraju najbolje komedije, ali i da se zabrani neka nepodobna&quote; predstava, a ako to nije moguA e - da se izbegne rasprava o njoj, da se priguA i i prikrije. Da sve ostane u malom, zatvorenom prostoru. Sloboda umetnosti, ali i nezatalasano more tekovina socijalizma. Zato izveA taA i nisu mogli da budu nelojalni i nepouzdani novinari, sa manjkom autocenzure, za kakvog sam ja smatran tada. Moji novinarski zadaci tada bili su plaA ene privredne reportaA e i izveA tavanje sa sindikalnih i samoupravnih sastanaka na kojima se mnogo govori a malo odluA uje.Drugi razlog je mogao biti A to je Festival bio prestiA an druA tveni dogaA aj u malom gradu na koji se dolazilo da se bude viA en. Festival su joA uvek otvarali politiA ari visokog ranga, a domaA a elita zauzimala je prva dva (besplatna) reda. Novinari su, na naki naA in, kao druA tveno-politiA ki radnici&quote;, bili prateA i vokali&quote; te elite. Meni, posle sukoba sa tom elitom, razume se, nije tu moglo biti mesta.Kad je vremenom sve to bilo prevaziA eno i kad sam opet poA eo da izveA tavam sa Festivala, naiA li su prekidi zbog funkcija koje sam obavljao. A etiri godine bio sam glavni i odgovorni urednik lista, a neA to kasnije dve godine direktor Radio-novinske ustanove. Opis poslova na tim funkcijama nije dopuA tao izveA tavanje sa Festivala.Ipak, u dugom trajanju Dana komedije, nakupilo se jedanaest godina u kojima sam bio marljivi izveA taA ne samo za listNovi put, veA i za Radio-Jagodinu, Radio-Beograd i mnoge lokalne radio stanice u Srbiji koje su imale interesa da prate jagodinski Festival. KritiA ki prikazi tih osamdesetak predstava odigranih u takmiA arskom A aru pred festivalskom publikom u Jagodini, sakupljeni u ovoj knjizi, mogu biti mali plamiA ak koji A e, u daljem proticanju vremena, bacati malo svetla na moA an kreativni trag koji je ovaj Festival zraA io oko sebe.
Продавац број налога: 48062783
Платформа број налога Bol.de: fa8e1c9d795b923161ea285318d802 0d
Кључне речи: eBooks / Fremdsprachige eBooks / Sonstige Sprachen
Подаци из 01.03.2017 00:45h
ISBN (Алтернативни белешке): 86-21-51501-6, 978-86-21-51501-1
9788621515011 - Borislav Radosavljevic: Белешке о веселишту - Књига
2
Borislav Radosavljevic (?):

Белешке о веселишту (2016) (?)

Достава из: Аустралија

ISBN: 9788621515011 (?) или 8621515016, непознат језик, Knjizevna radionica Rasic, Knjizevna radionica Rasic, Knjizevna radionica Rasic, Нови, ебоок, дигитални доwнлоад

in-stock
Од продавца/антикваријата
Ideja o osnivanju Festivala Dani komedije rodila se, verujem, spontano posle brojnih manifestacija odrzanih povodom proslave sest vekova od prvog pismenog pomena imena Jagodine u okviru kojih je glavna zvezda bio komicar Miodrag Petrovic Ckalja. Popularni Jovanca iz filma Put oko sveta bio je na vrhuncu popularnosti i u Jagodini je docekan kao idol. Ta cinjenica je svakako pokrenula misao da je veliki Nusic zauvek obelezio Jagodinu ovim likom, da je preko njega ona izasla iz ucmale provincijske anonimnosti, i da zato treba na svaki nacin da ga neguje i podrzava, a preko njega i komediju uopste. U to vreme bio sam urednik za kulturu u listu Novi put i pisao o svim dogadajima vezanim za pocetke Dana komedije. Godine 1973. prvi put sam o svim predstavama napisao kraci prikaz i to objavio u Novom putu kao dodatak izvestaju o odrzavanju Festivala. Nameravao sam da to cinim svake godine, ali sam imao prilike da to ponovim jos samo sledece, 1974, jer sam posle toga na dugi niz godina bio sklonjen iz novinarstva i sa Festivala. U novinarstvo sam se vratilo posle pet godina, a na Festival, kao izvestac, posle punih deset. Zasto sam sa Festivala bio sklonjen pet godina duze, za to postoje bar dva razloga. Komedija je po prirodi stvari uvek imala i jednu satiricnu notu koja se, kako god okrenes, svodila na zaoke upucene savremenom, aktuelnom trenutku. Tako je festivalska dvorana cesto bivala, sred sveopsteg cutanja, jedna slobodna i glasna pricaonica iz koje su na sve strane vrcale duhovite opaske na razne gluposti politicara i mocnika. Mnogi od njih sedeli su u prvom redu i smejali se kiselo praveci se da se to ne odnosi na njih. Zato su ti mocnici imali sizofren odnos prema Festivalu: zeleli su da on bude dobar i uspesan, da se igraju najbolje komedije, ali i da se zabrani neka nepodobna" predstava, a ako to nije moguce - da se izbegne rasprava o njoj, da se prigusi i prikrije. Da sve ostane u malom, zatvorenom prostoru. Sloboda umetnosti, ali i nezatalasano more tekovina
Продавац број налога: 16318279-e708-4716-a1c6-ce2d1289e939
Платформа број налога Kobobooks.com.au: 168729788621515011
Категорија: Essays & Letters
Кључне речи: Белешке о веселишту Borislav Radosavljevic Essays Essays & Letters 9788621515011
Подаци из 01.03.2017 00:45h
ISBN (Алтернативни белешке): 86-21-51501-6, 978-86-21-51501-1
9788621515011 - Borislav Radosavljevic: N N N N N - Књига
3
Borislav Radosavljevic (?):

N N N N N (2016) (?)

ISBN: 9788621515011 (?) или 8621515016, непознат језик, Knjizevna radionica Rasic, Нови, ебоок

3,29 (Fr. 3,50)¹ + Испорука: 33,81 (Fr. 36,00)¹ = 37,10 (Fr. 39,50)¹(без обавеза)
Sofort per Download lieferbar
Од продавца/антикваријата
N N N N N, Ideja o osnivanju Festivala Dani komedije rodila se, verujem, spontano posle brojnih manifestacija odrA anih povodom proslave A est vekova od prvog pismenog pomena imena Jagodine u okviru kojih je glavna zvezda bio komiA ar Miodrag PetroviA A kalja. Popularni JovanA a iz filmaPut oko svetabio je na vrhuncu popularnosti i u Jagodini je doA ekan kao idol. Ta A injenica je svakako pokrenula misao da je veliki NuA iA zauvek obeleA io Jagodinu ovim likom, da je preko njega ona izaA la iz uA male provincijske anonimnosti, i da zato treba na svaki naA in da ga neguje i podrA ava, a preko njega i komediju uopA te.U to vreme bio sam urednik za kulturu u listuNovi puti pisao o svim dogaA ajima vezanim za poA etke Dana komedije. Godine 1973. prvi put sam o svim predstavama napisao kraA i prikaz i to objavio uNovom putukao dodatak izveA taju o odrA avanju Festivala. Nameravao sam da to A inim svake godine, ali sam imao prilike da to ponovim joA samo sledeA e, 1974, jer sam posle toga na dugi niz godina bio sklonjen iz novinarstva i sa Festivala. U novinarstvo sam se vratilo posle pet godina, a na Festival, kao izveA taA , posle punih deset.ZaA to sam sa Festivala bio sklonjen pet godina duA e, za to postoje bar dva razloga. Komedija je po prirodi stvari uvek imala i jednu satiriA nu notu koja se, kako god okreneA , svodila na A aoke upuA ene savremenom, aktuelnom trenutku. Tako je festivalska dvorana A esto bivala, sred sveopA teg A utanja, jedna slobodna i glasna priA aonica iz koje su na sve strane vrcale duhovite opaske na razne gluposti politiA ara i moA nika. Mnogi od njih sedeli su u prvom redu i smejali se kiselo praveA i se da se to ne odnosi na njih. Zato su ti moA nici imali A izofren odnos prema Festivalu: A eleli su da on bude dobar i uspeA an, da se igraju najbolje komedije, ali i da se zabrani neka nepodobna&quote; predstava, a ako to nije moguA e - da se izbegne rasprava o njoj, da se priguA i i prikrije. Da sve ostane u malom, zatvorenom prostoru. Sloboda umetnosti, ali i nezatalasano more tekovina socijalizma. Zato izveA taA i nisu mogli da budu nelojalni i nepouzdani novinari, sa manjkom autocenzure, za kakvog sam ja smatran tada. Moji novinarski zadaci tada bili su plaA ene privredne reportaA e i izveA tavanje sa sindikalnih i samoupravnih sastanaka na kojima se mnogo govori a malo odluA uje.Drugi razlog je mogao biti A to je Festival bio prestiA an druA tveni dogaA aj u malom gradu na koji se dolazilo da se bude viA en. Festival su joA uvek otvarali politiA ari visokog ranga, a domaA a elita zauzimala je prva dva (besplatna) reda. Novinari su, na naki naA in, kao druA tveno-politiA ki radnici&quote;, bili prateA i vokali&quote; te elite. Meni, posle sukoba sa tom elitom, razume se, nije tu moglo biti mesta.Kad je vremenom sve to bilo prevaziA eno i kad sam opet poA eo da izveA tavam sa Festivala, naiA li su prekidi zbog funkcija koje sam obavljao. A etiri godine bio sam glavni i odgovorni urednik lista, a neA to kasnije dve godine direktor Radio-novinske ustanove. Opis poslova na tim funkcijama nije dopuA tao izveA tavanje sa Festivala.Ipak, u dugom trajanju Dana komedije, nakupilo se jedanaest godina u kojima sam bio marljivi izveA taA ne samo za listNovi put, veA i za Radio-Jagodinu, Radio-Beograd i mnoge lokalne radio stanice u Srbiji koje su imale interesa da prate jagodinski Festival. KritiA ki prikazi tih osamdesetak predstava odigranih u takmiA arskom A aru pred festivalskom publikom u Jagodini, sakupljeni u ovoj knjizi, mogu biti mali plamiA ak koji A e, u daljem proticanju vremena, bacati malo svetla na moA an kreativni trag koji je ovaj Festival zraA io oko sebe. ePUB, 21.03.2016
Продавац број налога: 48062783
Платформа број налога Buch.ch (EB): 12611910
Категорија: eBooks > Fremdsprachige eBooks > Sonstige Sprachen, eBook
Кључне речи: eBook
Подаци из 01.03.2017 00:45h
ISBN (Алтернативни белешке): 86-21-51501-6, 978-86-21-51501-1
9788621515011 - Borislav Radosavljevi?: ??????? ? ????????? - Књига
4
Borislav Radosavljevi? (?):

??????? ? ????????? (?)

ISBN: 9788621515011 (?) или 8621515016, непознат језик, Knjievna radionica Raic, Нови, ебоок, дигитални доwнлоад

ебоок за преузимање
Од продавца/антикваријата
Ideja o osnivanju Festivala Dani komedije rodila se, verujem, spontano posle brojnih manifestacija odranih povodom proslave est vekova od prvog pismenog pomena imena Jagodine u okviru kojih je glavna zvezda bio komi?ar Miodrag Petrovi? ?kalja. Popularni Jovan?a iz filma Put oko sveta bio je na vrhuncu popularnosti i u Jagodini je do?ekan kao idol. Ta ?injenica je svakako pokrenula misao da je veliki Nui? zauvek obeleio Jagodinu ovim likom, da je preko njega ona izala iz u?male provincijske anonimnosti, i da zato treba na svaki na?in da ga neguje i podrava, a preko njega i komediju uopte. U to vreme bio sam urednik za kulturu u listu Novi put i pisao o svim doga?ajima vezanim za po?etke Dana komedije. Godine 1973. prvi put sam o svim predstavama napisao kra?i prikaz i to objavio u Novom putu kao dodatak izvetaju o odravanju Festivala. Nameravao sam da to ?inim svake godine, ali sam imao prilike da to ponovim jo samo slede?e, 1974, jer sam posle toga na dugi niz godina bio sklonjen iz novinarstva i sa Festivala. U novinarstvo sam se vratilo posle pet godina, a na Festival, kao izveta?, posle punih deset. Zato sam sa Festivala bio sklonjen pet godina due, za to postoje bar dva razloga. Komedija je po prirodi stvari uvek imala i jednu satiri?nu notu koja se, kako god okrene, svodila na aoke upu?ene savremenom, aktuelnom trenutku. Tako je festivalska dvorana ?esto bivala, sred sveopteg ?utanja, jedna slobodna i glasna pri?aonica iz koje su na sve strane vrcale duhovite opaske na razne gluposti politi?ara i mo?nika. Mnogi od njih sedeli su u prvom redu i smejali se kiselo prave?i se da se to ne odnosi na njih. Zato su ti mo?nici imali izofren odnos prema Festivalu: eleli su da on bude dobar i uspean, da se igraju najbolje komedije, ali i da se zabrani neka nepodobna predstava, a ako to nije mogu?e - da se izbegne rasprava o njoj, da se prigui i prikrije. Da sve ostane u malom, zatvorenom prostoru. Sloboda umetnosti, ali i nezatalasano more tekovina socijalizma. Zato izveta?i nisu mogli da budu nelojalni i nepouzdani novinari, sa manjkom autocenzure, za kakvog sam ja smatran tada. Moji novinarski zadaci tada bili su pla?ene privredne reportae i izvetavanje sa sindikalnih i samoupravnih sastanaka na kojima se mnogo govori a malo odlu?uje. Drugi razlog je mogao biti to je Festival bio prestian drutveni doga?aj u malom gradu na koji se dolazilo da se bude vi?en. Festival su jo uvek otvarali politi?ari visokog ranga, a doma?a elita zauzimala je prva dva (besplatna) reda. Novinari su, na naki na?in, kao drutveno-politi?ki radnici, bili prate?i vokali te elite. Meni, posle sukoba sa tom elitom, razume se, nije tu moglo biti mesta. Kad je vremenom sve to bilo prevazi?eno i kad sam opet po?eo da izvetavam sa Festivala, naili su prekidi zbog funkcija koje sam obavljao. ?etiri godine bio sam glavni i odgovorni urednik lista, a neto kasnije dve godine direktor Radio-novinske ustanove. Opis poslova na tim funkcijama nije doputao izvetavanje sa Festivala. Ipak, u dugom trajanju Dana komedije, nakupilo se jedanaest godina u kojima sam bio marljivi izveta? ne samo za list Novi put , ve? i za Radio-Jagodinu, Radio-Beograd i mnoge lokalne radio stanice u Srbiji koje su imale interesa da prate jagodinski Festival. Kriti?ki prikazi tih osamdesetak predstava odigranih u takmi?arskom aru pred festivalskom publikom u Jagodini, sakupljeni u ovoj knjizi, mogu biti mali plami?ak koji ?e, u daljem proticanju vremena, bacati malo svetla na mo?an kreativni trag koji je ovaj Festival zra?io oko sebe.
Продавац број налога: 2109695
Платформа број налога Ciando.de: 682040721
Категорија: Bücher
Кључне речи: Belletristik,Romane > Roman,Erzählung
Подаци из 01.03.2017 00:45h
ISBN (Алтернативни белешке): 86-21-51501-6, 978-86-21-51501-1

9788621515011

Пронаћи све доступне књиге за свој ИСБН број 9788621515011 Упоредите цене, брзо и лако и нареди одмах.

Доступне ретке књиге, књиге и друге руке књиге из наслова "N N N N N" из Borislav Radosavljevic Потпуно су наведени.

Књиге у близини

>> архиву